"Oblężenie Przemyśla rok 1914-1915 z przeżytych dni"

Wanda Zakrzewska

Fragmenty oryginalnego maszynopisu wraz z nieopublikowanymi poprawkami autorki

Ze zbiorów własnych autora strony

Pełna wersja książki: on-line, wydawnictwo Lwów 1916